บริษัทเซ็นทรัลซิสเทมสนับสนุน
การบำรุงซ่อมแซมต่ออายุของลิฟท์
แผงคอนโทรลลิฟท์ของเราคุณภาพดี
และให้ความรู้สึกปลอดภัย

WhatsNew
ในปี 2010 ทางบริษัทได้ไปจัดบูธนิทรรศการแสดงสินค้านานาชาติที่ประเทศจีน (2010/04/13)
เปิดเวปเพจเป็นภาษาไทย(2009/06/18)
อัพโหลดวีดีโอ World Elevator and Escalator Expo'08 (2008/05/19)
เวปภาษาจีนและอังกฤษได้ถูกทำขึ้น(2008/03/19)
ในปี 2008 ทางบริษัทได้ไปจัดบูธนิทรรศการแสดงสินค้านานาชาติที่ประเทศจีน (2008/02/28)